Erasmus+ HA229 "Hand to Hand - Together in Europe" 2018-2020

e2.jpg      e.jpg

Proiectul european în domeniul educaţiei şcolare

Erasmus+ Acţiunea cheie 2

 “Hand to Hand – Together in Europe”

2018-1-RO01-KA229-049337

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni va derula timp de 2 ani, în perioada       1 septembrie 2018 – 31 august 2020,  un proiect european de schimb interşcolar, cu finanţare de la Uniunea Europeană, având titlul „ Hand to Hand – Together in Europe” şi acronimul HHTE.

Acest proiect este un parteneriat strategic, bazat pe schimbul de bune practici în domeniul şcolar, în care sunt implicate şcoli din 5 ţări: România, Turcia, Portugalia, Italia şi Letonia.

Școlile partenere implicate în proiect sunt:

- Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Suceava – România *şcoală coordonatoare

- Şehit Ali Aksoy secondary,  Akhisar, Manisa – Turcia

- Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Acacias – Portugalia

- Riga 22.vidusskola, Riga – Letonia

- Giovanni Pierluigi, Palestrina – Italia

           

Obiectivele proiectului se bazează pe nevoile identificate de toți partenerii din proiect după cum urmează:

- promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural

- sprijinirea includerii elevilor expuși riscului de marginalizare

- internaționalizarea curriculumului școlar pentru succesul școlar și educația pentru viață

- îmbunătățirea comunicării în limba engleză ca limbă străină

- stimularea interesului pentru autodezvoltare într-o societate multiculturală.

            Aceste obiective sunt legate de prioritățile selectate pentru proiect:

 • Prioritatea principală a proiectului este promovarea valorii sociale şi educaţionale a patrimoniului cultural european;
 • Priorităţile secundare ale proiectului sunt: incluziunea socială și dobândirea de abilităţi şi competenţe.

Domeniile vizate sunt variate: literatură, teatru, muzică, istorie, geografie, folclor, artă naţională, ecologie/voluntariat, ştiinţe ale naturii, om și societate, TIC, sport.

 

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă elevii cu vârste între 12 şi 15 ani, care-şi vor îmbunătăţi şi consolida educaţia prin participarea la activităţi transnaţionale/mobilităţi şi la activităţi extraşcolare bilunare desfăşurate în 5 cluburi.

 

Cluburile pentru activități extrașcolare sunt:

 1. The magical wold of fairy tales – Lumea magică a basmelor
 2. It’s us! –songs and dances – Suntem noi!
 3. The whisper of the past builds up future – Şoapta trecutului construieşte viitorul
 4. Nature wonders – Minunile naturii
 5. Art heritage – Patrimoniul artistic

Echipa de management a proiectului este formată din 4 membri:

 • director prof. Apetrei Mihaela
 • coordonator Pintilii Niculina
 • Pădurariu Oana
 • Ionela Rodinciuc.

Echipa de implementare a proiectului este formată din 7 membri:

 • Ionela Doncean
 • Andreea Popovici
 • Andreea Onişoru
 • Rica Şorodoc
 • Daniela Bortă
 • Dranca Mihaela
 • Simona Iavni

Proiectul va crește motivația elevilor de a învăța limba engleză ca o limbă străină, oferindu-le mai multe șanse de a comunica eficient și de a stabili noi conexiuni de lungă durată prin înnoirea prieteniilor. Elevii vor învăța să lucreze într-un mediu multicultural, să-și construiască anumite abilități pentru a cerceta și a explora diverse teme.

În cadrul proiectului se vor dezvolta competențe transferabile (competențe pentru CV-ul Europass) și abilități personale ale elevilor: abilități bune de comunicare, spirit de echipă, spirit de inițiativă, flexibilitate, abilitatea de a rezolva probleme, abilități TIC.

Rezultatele tangibile aşteptate sunt:

- produse online (înregistrări audio-video pentru YouTube, website-ul proiectului, o pagină Facebook şi o pagină eTwinning pentru proiect);

- articole informative pe canale media şi sociale, prezentate la diverse cercuri pedagogice, simpozioane etc.

- chestionare;

- imnul și logo-ul proiectului;

- colțul proiectului;

- o colecţie de scrieri ale elevilor (eseuri, texte în proză şi în versuri) cu titlul Orizonturi fără limite;

- o colecţie de cântece rare şi autentice, dansuri populare şi obiceiuri ancestrale cu titlul Muzica, Dansul şi Culoarea;

- o colecţie de materiale audio-video de promovare a turismului naţional cu titlul Dincolo de graniţe;

- o colecţie de clipuri video cu spectacole creative de teatru şi reprezentări ale poveştilor populare cu titlul Creativitatea în Europa;

- două broşuri;

- un DVD /un stik USB cu tradiţii şi obiceiuri ancestrale din ţările partenere.

De asemenea, sunt aşteptate rezultate intangibile:

- competențe lingvistice dezvoltate pentru elevi şi profesori;

- competenţe profesionale noi pentru profesori;

- abilităţi câştigate de elevi în timpul mobilităţilor;

- atitudini şi comportamente îmbunătăţite în urma interacţiunii beneficiarilor cu alte culturi, cu persoane de alte naţionalităţi.

De-a lungul proiectului, toţi cei implicaţi (elevi, profesori și membrii comunității) vor deveni mai conștienți de propria moștenire și identitate națională şi vor înțelege modul în care țara lor se încadrează în Uniunea Europeană în ansamblu.

Astfel, va avea loc:

 • consolidarea dimensiunii europene a școlilor și îmbunătățirea imaginilor la nivel local;
 • îmbunătățirea competențelor sociale şi organizatorice ale cadrelor didactice, pentru dezvoltarea lor profesională;
 • dezvoltarea unei atitudini pozitive a părinților față de școală şi față de valorile europene;
 • promovarea unor legături mai strânse cu autoritățile locale şi instituțiile culturale din zonă.

Proiectul va deveni o sursă valoroasă de exemple de bune practici și de materiale, care vor putea fi folosite, pe termen lung, în școlile implicate, pentru promovarea valorilor europene. Este de așteptat ca această colaborare internațională să aibă un impact pozitiv şi să aducă satisfacție tuturor organizațiilor participante, elevilor, profesorilor, părinților, autorităților locale și părților interesante, indiferent dacă sunt direct sau indirect le

și părților interesante, indifferent dacă sunt direct sau indirect legate de activitățile proiectului.

 

Site-ul proiectului HHTE  http://handtohandpartnership.com

 Pagina de Facebook a proiectului HHTE  https://www.facebook.com/Hand-to-Hand-Together-in-Europe-572664189870112

Contul de YouTube al proiectului HHTE  https://www.youtube.com/channel/UCf5jA0VNQ4I7BWJdqw1sQyQ

Pagina de Etwinning a proiectului HHTE https://live.etwinning.net/projects/project/186314