EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR

Selecție PARTENERI POCU -  EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR

 

Selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) 
 Axa prioritara 6, Apel de proiecte POCU/0S6.3/0S6.6 
 „EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR”
 

    Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor, entități publice sau private, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii Cererii de Finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10. i. „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și accesul egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare". 

             O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural – comunitățile dezavantajate socio-economic. 

O.S.6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

În procesul de selecție sunt așteptate să participe organizații capabile să implementeze cu Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni activități specifice de educație outdoor, adresate elevilor din învățământul preuniversitar.
     Anexat regăsiți documentele necesare participării la selecție:
 
 
Ionela Doncean - director adjunct  Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 
tel. 0725 914978; 0745386363

Anexa 1 - Scrisoare de intentie

Anexa 2 - Fișa partenerului

Anexa 3

Anunț selecție parteneri POCU

Metodologie selecție parteneri POCU

Rezultate evaluare candidați parteneri POCU

Rezultate finale ale selecției parteneri POCU