Home Acasa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Bine  ati venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni

 
PDF Imprimare Email

PROGRAMUL ERASMUS+

ACŢIUNEA CHEIE 2 – COOPERARE PENTRU INOVARE ŞI SCHIMB DE BUNE PRACTICI

PROIECT „FORENSICS AND CREATIVE THEATRE”

ACRONIM FACT”

CONTRACT NR.2014-1-BG01-KA201-001396_2

 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni derulează în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2017 proiectul „Forensicsand Creative Theatre”(„Competiţii oratorice şi teatru creativ”), co-finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul ANPCDEFP.

Școlile partenere implicate în proiect sunt următoarele:

1.Gimnazia za chujdiezitsi„EkzarhYossif I” –Lovech(Bulgaria) –coordonator

2.Gymnazium, Alejova 1, Košice– Košice(Slovacia)

3. FatihAnadoluLisesi –Manisa(Turcia)

4. SecondarySchool of Trikeri – Trikeri(Grecia)

5.  Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni –Dumbrăveni(România)

6. Istitutodi Istruzione Superiore „G. Malafarina” –Soverato (Italia)

7. IES „Los Cabezuelos” –Arcos de la Frontera(Spania)

Scopul principal al proiectului este reprezentat dedezvoltarea deprinderilor transversale ale elevilor pentru a promova abilităţile de lider în învăţământul liceal în vederea unei cetăţenii europene de succes.

Domeniile vizate prin activitățile proiectului sunt următoarele: competiţii oratorice, teatru creativ, conştientizare socială şi servicii de voluntariat, tradiţii, folclor și bucătărie tradițională, turism cultural, competențe TIC, activităţi pentru protecţia mediului şi sport.

Obiectivele concrete al acestui parteneriat sunt următoarele:

  • să conturăm în mod clar strategiile, viziunea și impactul competiţiilor oratorice şi teatrului creativ

ca abordări educaţionale inovatoare;

  • să creăm un grup de lideri tineri, care vor împărtăși cunoștințele și abilitățile lor colegiilor prin

acțiuni pozitive;

  • să stimulăm apariţia devotamentului pentru cooperarea transnațională şi internaţionalizarea

educaţiei;

  • să încurajăm relațiile dintre tinerii din diferite grupuri etnice, religioase și naționale;
  • să generăm o comunicare mai eficientă utilizând limbi străine;
  • să împărtăşim metodele inovatoare de predare şi bunele practici ale partenerilor noştri, cu scopul de 

a moderniza educaţia.

Printre activitățile planificate se numără: prezentări ale elevilor în limba engleză în timpul campionatelor  oratorice internaționale; spectacole de teatru creativ; formarea profesorilor în domeniul atitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor transversale. În decursul mobilităților noastre amestecate, toți participanții vor lua parte la o varietate de sesiuni de instruire, seminarii web, ateliere de lucru, programe în folosul comunităţii, vizite de studiu și evenimente culturale. Participanții la întâlnirile transnaționale planificate vor afla mai multe despre practicile democratice, abilităţile de lider ale tinerilor, rezolvarea conflictelor, rezolvarea problemelor, abilităţile de comunicare, gândirea critică, toleranța și respectul pentru diversitate, sudarea echipelor şi antreprenoriatul social.

Printre rezultatele pe termen scurt se numără: oferirea grupurilor țintă de adolescenți șansa de a spune ceea ce îi îngrijorează, încurajarea gândirii lor critice și creative, extinderea cunoștințele lor de limba engleză, cizelarea producției și prezentării orale și oferirea de multe momente distractive printre problemele serioase.

Beneficiile pe termen lung implică mai multe aspecte de importanță crucială: intensificarea abilităţilor pozitive de lider ca un model în rândul elevilor; consacrarea unui rol de conducere al Consiliilor elevilor ca mediatori în interacţiunileelev – părinte – profesor; implementarea în activităţile didactice zilnice a bunelor practici împărtăşite de parteneri; introducerea portofoliului Europass în școală; continuarea cooperării  între organizaţiile partenere.

Dintre activitățile desfășurate deja de școala noastră în cadrul proiectului enumerăm:

1. implicarea în crearea unui site al proiectului - http://www.fctproject.eu/ - ce conține informații despre școlile partenere, obiective vizate și activitățile derulate;

2. participareaa trei cadre didactice la prima reuniune transnațională de proiect, derulată în perioada 11-14 noiembrie 2014 laIstitutodi Istruzione Superiore „G. Malafarina” din  Soverato (Italia), în cadrul căreias-au semnat acordurile de parteneriat și au fost discutate și definite strategiile și planul de acțiuni pentru prima jumătate a proiectului;

3. demararea unei colaborări strânse cu Consiliul elevilor în vederea derulării activităților proiectului și definirii rolului Consiliului elevilor în viața școlară;

4. crearea online de CV-uri şi Paşapoarte lingvistice în cadrul portofoliului Europass, elevii utilizând programul disponibil pe site-ul https://europass.cedefop.europa.eu/en/home ;

5. schimb de felicitări confecționate manual de către elevii cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou;

6. organizarea unor evenimente caritabile cu ocazia Crăciunului, în cadrul cărora elevii au donat alimente și haine oamenilor bătrâni și nevoiaşi din comuna Dumbrăveni;

7. participarea elevilor la discuţia online cu tema „Modelul de interacţiuneelev – părinte – profesor; responsabilităţi şi drepturi”;

8. participarea a două cadre didacticela evenimentul de formare comună a personalului pe termen scurt derulat în perioada 19-23 ianuarie 2015la Gimnazia za chujdiezitsi „EkzarhYossif I” din Lovech (Bulgaria), în cadrul căreia profesorii din școlile partenere au participat la cursuri de formare, având ca teme principale abordarea maieutică reciprocă, competenţele emoţionale și teatrul de tip forum, și au vizitat oficialitățile și obiectivele turistice ale zonei.

 

Cine este online

Avem 1 vizitator online

Sondaj

In ce interval orar doriti sa se desfasoare programul scolar?
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice © 2010, Powered by TheBigCS.info and designed by TheBigCS.info